Hani konuya nasıl girilir, nelerden bahsedilerek konuya bağlanır bilemezsiniz ya.. Aynen o pozisyondayım $u anda..

Eski$ehir’de, çok sevdiğim daha doğrusu sevmeye zorlandığım(!).. S… edin lütfen, sevmeye kendimi zorladığım bir mekanda oturuyorum. Yanımda biram, fonda Lady Gaga ( ki hiç tanımam etmem, dinlemem J ) çalıyor.. Az önce bir arkada$ım ile konu$tum.. Hayatındaki aksiliklerden, olmasını isteyipte olmayan, olmasını istemediğininse nasıl olu$up, kendisine altın tepside sunulduğunu anlattı bana ..

Deği$ik bir durumdu, deği$ik bir ruh hali.. Her iki taraf içinde, kesinlikle !

Anlattıklarına, anladığım, yapabildiğim ölçüde yorum yapmaya çalı$tım. Sözlerin sonu geldi, bugüne kadar böyleydi ama bundan sonra bir $ekilde haber almak,ypabildiğim ölçüde, eski seni yerine getirebilmek adına bir$eyler yapmak istediğimi söyledim ki, bunları söylerken çok içten olduğumu dü$ünüyorum. Dü$ünüyorum da, ne hissettim ?

Hakkaten çok boktan hissettim. Ke$ke söylemeseydim dedim aldığım cevaplar kar$ısında….

-         Buralara gelmiyor musun ?
-         Oralara gelmek istemiyorum!

Devam etti…

-         O zaman ben geleyim mi ?
-         Hayır, sende gelme… ( Hadi gel içelim derdi eskiden.. J )

Mütemadiyen..

-         Peki, ne yapabilirim.. Gerçekten eğer yapabileceğim bir$ey varsa yapmak istiyorum..
-         Hiçbir$ey yapma !

….

Ne heves kaldı ne ba$ka bir$ey ilk ba$larda.. Sonra … Dedim kendi kendime, bir $ekilde bencillik ediyorsun Buğra.. Kar$ı tarafın o andaki ruh halini anlayamıyorsun.. Ama sonra dedim ki, Hayır..

Benim istediğim bu değil. Ben eskiden sahip olduğumu dü$ündüğüm arkada$ımı tekrar görmek istedim. Ben eskiden sahip olduğumu dü$ündüğüm arkada$ım ile yine aynı sohbetleri yapmak istedim. Ben eskiden sahip olduğumu dü$ündüğüm arkada$ım ile aynı $eyleri payla$mak, aynı geyikleri yapabilmek istedim. Eskiden sahip olduğumu dü$ündüğüm arkada$ım o zamanlar mutluydu ama $imdi sesi inanılmaz mutsuz geliyor, aynı mutlu sesi ona kazandırabilmek adına çok ufakta olsa bir$eyler yapabilmek istedim.

Ama bunu, bugün için değil.. Yarın için hiç değil…

Sadece bundan sonrası için istedim. İstemi$tim.. İstiyorum..
edit post