Deği$ik zamanlar oluyor.. Bilmem, size de oluyor mu... ?! 

Yapmak istediklerim var.. Gitmek istediğim yerler, yanında olmak istediğim.. Birde dü$ündüğüm, yapmaya çalı$tıklarım.. Ve, böyle görünmeyenler.. 

Mutlu muyum diye soruyorum arada kendime, cevabım hep aynı.. İyiki, iyiki, iyiki.. Bu çok mutluyum demek oluyor lugatımda. Ama diğer yandan da hüzün var, yanlı$ anla$ılmanın, daha doğrusu olduğu gibi anla$ılamamanın sürekli üstüme abanmakta olan baskısı.. 

Bilesin ki istiyorum. Hemde çok. Sadece korkuyorum her$eyin tekrarlanmasından. 

İstiyorum.. Deniyorum..

edit post