Bene seni hiç görmedim, rüyalarım hariç..
Belkide hiç göremeyeceğim, rüyalarım dı$ında.. 
Ama.. 
Öyle ya da böyle.. 
İnsan sevdiğinde dü$ünemiyor be..
Ya da.. 
Dü$ünmek istemiyor, korkuyor. 
Bazen de mutlu oluyor.. 
Ben o bazenleri ya$ıyorum i$te $imdi ; 
Seni dü$ündüğüm her zaman.
Hiç ba$lamamı$ olsa da.. 
Bitmemi$ gibi !


edit post