Uzun zamandan beri daha dogrusu 3. defa okudum bir kitap var.. Birhayli iddiali bir isim " Gizli İkna Taktikleri.. " Okuyorum, okuyorum.. Alırken hiç du$unmediğim bir $ekilde mantıklı gelmeye ba$lıyor.. Bazı satır araları var, payla$mak istedim...

Çok iddiali ba$lıyor.. " Bu kitap sayfaları sık sık okunmaktan a$ınana bir kılavuz haline gelecek " ve arkasindan insanin yüzüne ister istemez tokat gibi yapı$an " Sahip olacağınız, olduğunuz, yapacağınız yada deneyimleyeceğiniz her$eye ba$ka insanlar aracılığı ile ula$acaksınız " diyor ve " İkna " kavramının ya$am üzerindeki yadsınamaz varlığını sergiliyor.

Kimi yerlerine katılmamak içten değil.. Mesela ;


İkna etmeye yada onayını almaya çalı$tığınız bir insana otorite olarak kabul ettiği bir insanin du$unceleri yada sözlerini aktardığınıza, etkisini goreceksiniz.. Gerçektende böyle olmuyormu...

Daha sonra i$ler varsa rakibinize doğru gidiyor.. " Rakibiniz hakkında bilgi edinirken, hedefinize kar$ı sergilediği son birkaç tutumu öğrenmeye çalı$ın ve kendinizi buna gore yönlendirin.. Zira eğer memnun olsaydi size gelmez yada size yönelmezlerdi.. İlginç değil mi ?

Evet, giderek biraz daha ilginç bir hal aliyor.. Kar$ı tarafı du$unun.. Titanic batmı$, borsa çökmü$ yada en sevdiği takım $ampiyonlugu kaçırmı$ olabilir. Sizin için ise, Titanic batmı$tır, borsa çökmü$tür ve en sevdiği takım $ampiyonluğu kaybetmi$tir.. Ve bunlar hedefinizin hırslanmasını sağlamı$tır.. Hepimiz biliyoruz ki insanı kamçılayan en büyük noktalardan biride " Hırs " olarak tabir edilen olgudur..


$imdilik çıkarabildiğim özet bu kadar, tekrar bir gözden geçirmem gerek sanırım..

Saygılar, Buyrun.. :)

Bug

edit post

0 Reply to "Sadece Bir Kitap ( mı ? ) - Bölüm 1"

  • Yorum Gönder