Farkında olmadan kullandığım bir imgeydi ilk ba$larda.. Sonra İrma, Ebru ve Doris sağolsun Osmanlıca konusunda yardımcı oldular..

Afi$, 04.03.2008 tarihinde İstanbul Dedeman Otel'inde saat 14:00 da yapılan bir açık arttırma ile çok büyük bir meblağa satılmı$..
Asıl konu, yukarıda gördüğünüz, kullanılan reklam afi$i ve ta$ıdığı mana.. 41 x 24 cm ebatlarında hatta. Görünen Osmanlıca yazılarda Düziko olduğu belirtiliyormu$.. Yani düz, anasonsuz rakı. Ye$il üzümden yapıldığı ve iki kez damıtıldığı da eklenmi$ pek tabii.

Biraz daha ayrıntıya girdiğinizde, hepsinin o dönemin mondernliğini yansıttığını rahatlıkla görebileceğiniz, üzüm taneleri içerisine yerle$tirilmi$ farklı kadın(!) yüzleri var. Üzüm taneleri üzerinde oturmu$, tek göğsü dı$arıda olan ve son derece erotik bir poz ile yansıtılmı$ bir kadın.. Kadehini cürretkar bir $ekilde havaya kaldırıyor ve pervasızca kar$ısındaki insanı rakı içmeye davet ediyor..

Reklam gerçekten i$ini çok iyi yapıyor..

O günler için kullanılan gerçekten cürretkar bir afi$..

Neden mi ?

İçinde alkol var, erotizm var, pek tabii kadın var.

Dü$ünsenize, bu afi$ bundan tam bir asır önce kullanılıyordu.. Yani, Osmanlı'nın sonlarında ki me$rutiyet döneminde.. Bakıyorsunuz.. Bakıyorsunuz.. Benim aklıma gelen tek $ey, aradan 100 yıl geçtikten, bir imparatorluk yıkıldıktan, hilafet kaldırıldığından ve laiklik ilan edildiğinden bu yana..

Kim böyle bir afi$ kullanabildi ? Kim kullanabilir ? Ya da kullanılabilinir mi ?

edit post

5 Reply to "Gelecekten Geçmi$e.."

 • DORİS on 21 Temmuz 2009 03:19

  alttakini çözeceğim diye ölüyorum şu an, hırs yaptım:))

   

  Bugra on 21 Temmuz 2009 03:21

  Hiçbir fikrim yok :) Dur bakalım biraz daha bakınayım ben..

   

  DORİS on 21 Temmuz 2009 03:25

  bugra fabrikanın altındaki yazının sonu beyler, dur bakalım çözebilecek miyiz:))

   

  Ebru on 21 Temmuz 2009 07:33

  Galata ....cılar fabrikası mı acaba? O kelimeyi çözemedim hala.

   

  DORİS on 28 Temmuz 2009 22:56

  galata vezneciler olabilir mi????

   
 • Yorum Gönder