Peki, $oyle ba$layalım.. Daha önce bu " Mim " olayını birkaç yerde okumu$tum, okumu$tum da pek üstünde durmamı$tım sanırım. Ne kadar eğlenceli olabileceğini dü$ünmemi$im belkide. Farkına vardım. Açık konu$ayım, çok dü$ündüm yazmak ile yazmamak arasında.Birkaç olumsuz dü$ünce vardı aklımda neyse ki silip attım hepsini.. Kayna$madır sadece. Ben ba$lıyorum o zaman. Önce kendim sorup, kendim cevaplıyorum.

Buyrun..

1. Kar$ı taraftan gelecek cevapların tamamen dürüst olacağına inanıyorsunuz.. Kim olduğu önemli değil isim vermek zorunda değilsiniz, en çok sormak istediğiniz 3 soru ne olurdu ?

- Kendime, neden bu çakmağı yanından ayırmıyorsun demeyi; Babam'a neden diye sormayı; Pınar'a hesap sormayı çok isterdim..

2. Bir hobi ile ciddi olarak uğra$an bir arkada$ınız var.. Hatta bu i$i ilerleterek profosyonelliğe ta$ımak istiyor. Birden o soru geliyor kar$ı taraftan, size gelecekte $ansı olup olmadığını soruyor ve sizce hiç $ansı yok. Bunun olamayacığını du$unduğunuzu nasıl aktarırdınız kar$ı tarafa? Yada aktarırmıydınız ?

- Mutlaka söylerdim.. Kli$e belki ama dost acı soyler diye bir tabir var bilirsiniz. İleride ba$ka $ekilde farketmesindense ben soylerim. Ama nasıl..? $oyleki, aynı konuda ba$arılı olan insanları vurgularım ve farkı gormesini saglarım.

3. Sizce, " Adam gibi adam " tabirini kullanan bir insan ile " Helal süt emmi$ " tabirini kullanan iki insan arasinda ne gibi farklar vardır ?

- " Adam gibi adam " tabiri bana sadece kar$ımda istediğim bayanı çağrı$tırıyor.. " Helal süt emmi$ " konusu ise daha çok geçmi$i ifade ediyor sanki.. Ben irdelemem.

4. Çok basit.. $u anda ne istersin ?

- $u anda gerçekten, sevdiğim insan ile mutlu olmayı istiyorum !

5. Herkesin kendisi ile ilgili birtakım korkuları vardır değilmi ? Peki, sizin bugüne kadar kendinize sormaya en çok korktuğunuz soru nedir ?

- Neden bazı $eyleri erteliyorum ? Neden korkuyorum bazı $eyler ile yüzle$mekten ? Bi$eylerden kaçtığımda etkisinin yada ba$ıma açacağı belanın daha büyük olacağını dü$ünemiyormuyum ?

6. İnsanoğlu bu.. Bazı zamanlar gelir " Lanet olsun bu hayata, Nefret ediyorum bu hayattan " tarzı cümleler kurar.. Sizin kurmanızdaki en büyük etkenler nelerdir ?

- Genellikle kuruyorum maalesef. Üzerine çok uğra$tığım, gerçekten bir$ey olmadığı zamanlar özellikle. Birde, kendimi ba$arılı bir konu olduğunda kendimden nefret ederim genelde. Bu da ekstra olsun :)


İ$te böyle.. peki gelelim kimleri mimleyeceğime. Kimseyi böyle bir$ey ile yükümlülük altına sokmak istemem ama yapacak bir$ey yok, böyle ba$lamı$ böyle gidiyor :) Mimliyorum sıkı durun; Kelemek, Principessa, Kedi ve Ayarsız..

$imdiden te$ekkur ediyor ve herkese mutluluklar diliyorum.. Bug

edit post

1 Reply to "Buyrun, Mimliyorum :)"

 • gaykedi on 7 Mayıs 2009 06:37

  cevaplıyorum;

  1- (x ) kişisine dinini, (y) kişisine gay olup olmadığını, (z) kişisine neden evlendiğini.

  2- bir şekilde onu kırmadan işinin çok zor olduğunu anlatmayı başarırdım.

  3- kullanan kişi mi, bu tabirin kullanıldığı kişi mi? gene de helal kelimesinin daha dini bir vurgu olduğunu söyleyebilirim.

  4- bir an önce yarın olmasını ve sevdiğimle buluşup güzel bir haftasonu geçirmeyi.

  5- himm ne olabilir acaba bu, aklıma hiç bir şey gelmiyor...

  6- iş stresi, eski aşkların bilinçaltımda birikmiş acıları, dost kazıklarının toplamı, bir yakınımın ölümü.

   
 • Yorum Gönder