Zaman akıp gidiyor ku$kusuz..
Ve zaman ;
Unutmayı değil alı$mayı öğretecektir hiç $üphesiz.
Nerede olursam olayım,
Hangi renk, hangi mevsim olursa olsun..
Ben ta$ıdıkça içimde o sevgiliyi,
Hep benimde olacaktır.

edit post

0 Reply to "Öğreneceğim Pek Tabii.."

  • Yorum Gönder