Daha önce birkaç defa kan bağı$ında bulunmu$tum.. Korkulacak bir$ey yok ilk ba$ta bunu söyleyeyim maksimum 10 dakika süren bir i$lem... Fakat yaptığınız $eyin doğru yerlere gitmesini istiyorsanız bu konuda biraz özen göstermeniz gerekiyor.. Kızılay, Lösev gibi..

Ben $ahsen Kızılay'a kesinlikle herhangi bir bağı$ta bulunmam.. Daha önce Annem'in ameliyatı sırasında ya$adıklarımızdan dolayı.Ben kanımı bağı$layacağım onlar satacaklar.Pek etik gelmiyor. Neyse, bu i$in ba$ka tarafı.

Birde bu i$in ki$iye sağladığı sağlık tarafı var. 4 ayda bir bunu yapmak en ideali gibi görünüyor sanki..

Birde İlik Bağı$ı varki bunu daha birkaç gün önce kuzenim ile konu$mu$tuk.. Farklı $artları varmı$ iyi ara$tırmak gerekiyor. Bu konuyu daha sonra payla$acağım.

Kan bağı$layabilmeniz için gerekli $artlar $öyle sıralanmı$ ;

Peki Kimler Kan verebilir ?

Kendisini iyi hissetmeniz bu konuda büyük önem ta$ıyor ;
Ya$ınızın 17 den büyük olması gerekiyor ;
En az 50 kg. ağırlığında olmanız gerekiyor ;
Ve son kan bağı$ı üzerinden en az 3 ay geçmi$ ki$iler donör olarak kabul edilebiliyor..

Tabii birde, kimler kan veremez ?

AIDS veya Anti HIV pozitifliğiniz varsa ;
Hepatit (Sarılık) 11 ya$ından sonra geçirmi$ iseniz ;
Kanser hastaları ;
Diabet ($eker hastalığı) hastası iseniz ;
Kalp krizi riskiniz varsa ;
Kronik Böbrek Hastalığınız var ise kan veremiyorsunuz maalesef..

Soğuk algınlığı, Grip,Sinüzit gibi geçici rahatsızlıklarda minimum üzerinden 5 gün geçmi$ olması gerekiyor..

Bu çok farklı bir$ey, ama eğer imkanınız var ise lütfen.. Ayrıntılı bilgi için
Lösev, Kızılay

Saygılar, Bug

edit post

1 Reply to "Haydi, Kan Bağışlamaya !"

  • keLebek on 5 Mayıs 2009 13:20

    evet evet...
    güzel fikir gerçekten (:

     
  • Yorum Gönder